La Comissió Europea demanarà explicacions a la Generalitat pels residus de Can Carreras

La també socialista Iratxe García, per la seva banda, va soŀlicitar quin és l’estat de la denúncia contra l’estat espanyol davant del Tribunal de Justícia de la UE per incompliment de la legislació de la Unió Europea sobre abocadors. DIARI DE RUBÍ Societat | 23 de gener de 2015 REDACCIÓ El comissari europeu de Medi…

Opinion – Discharge 2013: EU general budget – European Commission – PE 541.590v02-00 – Committee on Women's Rights and Gender Equality

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III- Commission and executive agencies
Committee on Women’s Rights and Gender Equality
Iratxe García Pérez

Source : © European Union, 2015 – EP